Włocławek – Kościół Św. Jana – KORAMIC MNICH MNISZKA nat. czerw.