Rzeszów – ul. Reformacka – RUPPCERAMIKA / ACHAT miedź. ang