Kalwaria Zebrzydowska – Bazylika – dachówka  CREATON / RATIO nat. czerw.

Klasztor – dachówka BRAAS – FRANKFURTER kl. czerw.