Kapituła Konkursu Promocyjnego Lider Rynku 99 przyznała nam wyróżnienie w kategorii firma.