Reklama w formie silosu na materiały sypkie Fabryki Chemii Budowlanej GREINPLAST ustawiona została na działce wynajętej od Starostwa pow. przeworskiego przy zjeździe z drogi E40 w ul. Niepodległości obok mostu na rzece Mleczce.